POZASTAVENÉ - Hladáme novu firmu pre spoluprácu
Čistenie a monitoring kanalizačnych systemov

Čistenie kanalizácií

Technické výhody tlakového čistenia kanalizácie
Možnosť čistenia kanalizacie z vonkajšej šachty bez vstupu do domu.
Minimálne riziko poškodenia potrubia
Veľká čistiaca sila a pružnosť.
Možnosť použitia rôznych tlakových hlavíc, vrátane frézovacích.
Možnosť jemného, postupného čistenia, veľmi špatných a starých odpadov a kanalizácií v rodinných domoch.
Oblasť použitia vysokotlakového čistenia kanalizácie
Čistenie kanalizácie priemer(100-300mm)
Čistenie kanalizač.prípojok 
Čistenie odpadov rodinných domov
Čistenie kanalizácii priemysel.objektov 
Odstraňovanie tukových usadením z potrubia
Preventívne čistenie kanalizácie
Čistenie prepadov žúmp a septikov
Čistenie drenáží a odvodňovacích systémov
Čistenie upchatých kanálov

Realizujeme pomocou vysokotlakového vodného čerpadla umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovaným tlakom až do výšky niekoľko 100 atmosfér. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica  s dĺžkou niekoľko desiatok metrov ukončená tryskou. Trysky sú vymeniteľné, s rôznym počtom otvorov ,s rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu.

Technické výhody tlakového čistenia kanalizácie

 • Možnosť čistenia kanalizácie z vonkajšej šachty bez vstupu do domu.
 • Minimálne riziko poškodenia potrubia
 • Veľká čistiaca sila a pružnosť.
 • Možnosť použitia rôznych tlakových hlavíc, vrátane frézovacích.
 • Možnosť jemného, postupného čistenia, veľmi špatných a starých odpadov a kanalizácií v rodinných domoch.

Oblasť použitia vysokotlakového čistenia kanalizácie

 • Čistenie kanalizácie priemer(100-300mm)
 • Čistenie kanalizač.prípojok 
 • Čistenie odpadov rodinných domov
 • Čistenie kanalizácii priemysel.objektov 
 • Odstraňovanie tukových usadením z potrubia
 • Preventívne čistenie kanalizácie
 • Čistenie prepadov žúmp a septikov
 • Čistenie drenáží a odvodňovacích systémov
 • Čistenie upchatých kanálov

TV monitoring

Na zistenie stavu Vašej kanalizácie, je Vám taktiež k dispozícii naša služba TV monitoring kanalizácie. Pomocou najmodernejšej technológie na trhu akou sú špeciálne kamery zmonitorujeme vašu kanalizáciu, analyzujeme možné škody a pripravíme pre vás DVD záznam.

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.

Najčastejšie príčiny využitia kamerového systému

 • Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
 • opakované upchávanie kanalizácie
 • Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou podláh)
 • zápach v objekte
 • prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
 • preberanie kanalizácie po výstavbe
 • vlhnutie stien
 • zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
 • zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
 • vyhľadanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii.
 • Zisťovanie spádu kanalizácie
 • Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí