Solárne systémy

Správne využívanie slnečného žiarenia dokáže ročne ušetriť až 60 % nákladov na ohrev pitnej vody. Vďaka vynikajúcim parametrom zužitkujú solárne panely tento voľne dostupný prírodný zdroj energie veľmi efektívne a ekologicky. 

Solárne kolektory

Princíp získavania tepelnej energie pomocou solárnych kolektorov je jednoduchý. Kolektory zachytávajú slnečné žiarenie citlivou plochou – absorbérom umiestneným pod sklenou plochou alebo vo vákuových rúrkach, pohlcujú maximálne množstvo dopadajúcej energie a účinne zohrievajú pretekajúcu solárnu kvapalinu. Získané teplo následne zohrieva pitnú alebo vykurovaciu vodu.
 
 
Na trhu existuje viacero typov kolektorov, v zásade však môžeme rozdeliť kolektory na ploché a vákuové rúrkové. Ploché kolektory preukazujú v praxi najlepší pomer ceny a zisku tepla, pritom majú najlepšiu účinnosť počas teplejších slnečných dní. Využívajú sa predovšetkým na ohrev pitnej vody. Vákuové rúrkové kolektory dokážu lepšie zachytiť i tzv. difúzne žiarenie, oproti plochým kolektorom majú vyšší solárny zisk hlavne v chladnejšom období. Sú určené na ohrev pitnej vody, ale hlavne na podporu vykurovania, celoročný ohrev vody v interiérových bazénoch i na solárne chladenie.

Inštalácia solárnych kolektorov

 Pri inštalácii solárneho kolektorového poľa na streche, stene budovy alebo vo voľnom teréne treba dodržať niekoľko podmienok. Konštrukcia musí byť dostatočne pevná a odolná voči poveternostným vplyvom (vetru, krupobitiu, snehu). Solárny kolektor by mal stáť čo najbližšie k miestu spotreby tepla, aby sa minimalizovali tepelné straty v rozvodnom potrubí. Prívodné rúrky musia byť obalené účinnou tepelnou izoláciou odolnou voči vysokým teplotám.
Najvýhodnejšie je nastaviť solárne kolektory na juh a nakloniť ich tak, aby sa podľa spôsobu využitia soláru najlepšie využila intenzita slnečného žiarenia. Aj pri odchýlke od južného smeru do 45 °na východ alebo na západ strácame len okolo 5 % slnečnej energie, preto aj takéto inštalácie sú vhodné. Výška Slnka nad obzorom sa v priebehu roka mení – v lete je vyššie ako v zime. Preto pri ohreve pitnej vody je vhodný sklon solárneho kolektora približne 30° až 35° od vodorovnej plochy, aby sme využili najviac letné slnko. Pri systémoch s podporou vykurovania je najvhodnejší uhol sklonu v okolo 45°.

Solárne systémy

Efektívne využitie slnečnej energie zabezpečí iba ucelený solárny systém. Jeho hlavnými prvkami sú solárne kolektory, ohrievač vody s výmenníkom tepla, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, potrubie a regulácia. Často sa využíva kombinácia s inými zdrojmi tepla, ako sú plynové kotly, kotly na drevo, krbové vložky či tepelné čerpadlá. Najmä pri kombinovaných systémoch je pre správne a čo najefektívnejšie fungovanie dôležitá kompatibilita jednotlivých prvkov. Túto podmienku najlepšie splníme, keď použijeme celý systém od jedného, podľa možnosti renomovaného výrobcu

 

Návratnosť investície do solárnych panelov / kolektorov

Už pri inštalácii dvoch solárnych kolektorov môžete pokryť náklady na ohrev vody v ročnom priemere do výšky 60 percent. Investícia sa vám vráti v prijateľnom čase, ak využijete štátnu dotáciu na solárne zariadenie a navyše podstatne znížite záťaženie životného prostredia. Keďže životnosť solárnych kolektorov dosahuje až 30 rokov a za slnečnú energiu vám nikto nebude posielať účty, investícia do solárnych systémov sa rozhodne vyplatí.