Voda-kanalizácia

Voda - vodári - vodoinštalácie

 

Inštalatér - vodár

 • Vodoinštalácie - inštalácie rozvodov pitnej a úžitkovej vody, opravy, rekonštrukcie, poruchová služba
  • Projektovanie vodoinštalácií - spracovanie projektových dokumentácií vodoinštalácií
  • Montáže vodoinštalácií - inštalácia rozvodov vody v objektoch i do zeme
  • Opravy vodoinštalácií - servis a údržba vodovodných systémov, opravy závad
  • Rekonštrukcie vodoinštalácií - obnova vodovodných sietí, modernizácia vodovodov
 • Kanalizácia - inštalácia kanalizačných zvodov, odkvapov a zvodov splaškovej a dažďovej vody
  • Montáže kanalizácií - inštalácia kanalizačných zvodov, zostavovanie potrubných sietí pre odvod splaškovej a dažďovej vody
  • Opravy kanalizácií - servis a údržba kanalizačných systémov, odstraňovanie porúch a závad kanalizácie
  • Rekonštrukcie odpadov - renovácia kanalizačných systémov, modernizácia splaškovej a dažďovej kanalizácie
  • Čistenie odpadov - čistenie a spriechodňovanie zanesených kanalizačných vedení
 • Vodomery - montáže, výmeny prietokových meračov vody
 • Ohrievače vody - montáže, opravy a výmeny zásobníkových a prietokových ohrievačov vody
  • Bojlery - dodávky, inštalácie zásobníkových ohrievačov vody
  • Prietokové ohrievače - dodávky, montáže prietokových ohrievačov
 • Vodné zdroje - projekty a výstavba vodných zdrojov, napájanie na vodovodné systémy
  • Vodovody - napájanie vodoinštalácií na existujúce vodovodné systémy
  • Domáce vodárne - automatizované systémy pre dodávky pitnej vody z vodných zdrojov