Kanalizácia

  • Montáže kanalizácií - inštalácia a položenie kanalizačných potrubných vedení v objektoch i mimo nich v súlade s projektom
  • Opravy kanalizácií - neakútne opravy porúch v existujúcich kanalizačných systémoch
  • Rekonštrukcie kanalizácií - rekonštrukcie, modernizácia, renovácia, prestavby a rozšírenie existujúcich odpadných systémov
  • Čistenie kanalizácií - čistenie nepriechodných kanalizačných potrubí, dažďových zvodov, sifónov, lapačov povrchových vôd, WC a odpadov tlakom, mechanicky i chemicky