Vodoinštalatérske práce

Montáže vodoinštalácií - inštalácie nových rozvodov vody v nových i starších objektoch

NajčastejŠie sa jedná o rozvedenie pitnej a úžitkovej vody po objekte, položenie kanalizácie a zvodov odpadnej vody, inštalácie a pripájanie sanitárnej techniky, montáže vodovodných armatúr, pripájanie umývačiek riadu, práčiek a ďalších domácich spotrebičov na vodovodné rozvody, napojenie rozvodov vody na kotle, bojlery a prietokové ohrievače, tlakové skúšky vodovodných systémov a ich revízie.

Opravy vodoinštalácií - neakútne opravy porúch v existujúcom vodovodnom systéme rozvodov vody. Výmeny vadných vodovodných armatúr, vodovodných ventilov, kohútikov a batérií, výmeny vodným kameňom zaneseného alebo skorodovaného potrubia, výmeny tesnenia atď.

Rekonštrukcie vodoinštalácií - neakútne rekonštrukcie, renovácie, prestavby a rozšírenie existujúcich rozvodov vody. Demontáž starých vodovodných systémov a ich náhrada za moderné nové rozvody vody a kanalizácií.