Plyn - plynári - plynoinštalácie 

 • Plynoinštalácia - inštalácia rozvodov zemného plynu
  • Montáže plynoinštalácií - inštalácia objektových plynovodov, osadzovanie a pripájanie plynových spotrebičov
  • Opravy plynoinštalácií - opravy závad a únikov plynu
  • Rekonštrukcie plynoinštalácií - modernizácia plynových rozvodov, náhrada starých plynových spotrebičov
  • Revízie plynu - kontroly a revízie všetkých prvkov pre distribúciu a spotrebu plynu, vystavenie revíznych protokolov
 • Plynové kotly - inštalácia, pripájanie
  • Montáže plynových kotlov - dodávky, inštalácia a pripájanie plynových kotlov na plynoinštalácie
 • Plynové spotrebiče - inštalácia, pripájanie, výmeny